Internacionalna škola integrativne medicine

Škola Medicine svesti

IIMA – Školu integrativne medicine sa sedištem u Ženevi (Švajcarska), čini multidisciplinarni tim medicinskih istrazivača, psihologa, lekara i specijalista iz oblasti energetskih nauka, posvećenih organizaciji i objedinjavanju znanja o načinu funkcionisanja energije Ljudskog Bića, njenim primenama u dijagnostčke terapeutske svrhe.

Pogledajte prezentaciju

Radionice

Nakon završenog programa edukacija u oblasti Medicine Svesti, organizvali smo praktične radionice za zainteseovane polaznike.

Ove radionice su dobrovoljnog karaktera i mogu im se pridružiti svi koji žele da prošire svoja saznanja na temu duhovnosti u medicini. Naš tim je spreman da odgovori na vaša pitanja i zadovolji vašu duhovnu radoznalost. Program naše škole IIMA možete pogledati i sačekati da se u vama probude pitanja o povezanosti Čoveka i Planete, polaritetu Yin i Yang, beskrajno malom i velikom, suptilnim telima, Big bengu, tački raskršća i tački fuzje.

Zakažite Vaš termin

error: Sadržaj je zaštićen!!