Genska Muzička Terapija

Kako funkcioniše GMT (Genska Muzička Terapija)

Muzička Genska Terapija (MGT) je tehnika dizajnirana za rešavanje kliničkih stanja kao što su: antiaging, depresija, anksioznost, autoimuni i kardiovaskularni poremećaji. Razvijen zahvaljujući najnaprednijim kompjuterskim tehnikama veštačke inteligencije, predstavlja spoj teorije muzike, informatike i genetike. Emisije zvuka su posebno pripremljene da modulišu ekspresiju gena i dovode do postepenog rešavanja poremećaja bez primene bilo kakve konvencionalne terapije. Funkcija modulacije se praktikuje zahvaljujući fenomenu binauralnih tonova, odnosno određenog stanja mozga, koje proizilazi iz slušanja monotonalne frekvencije ili više frekvencija, razbijenih za 30 Hz između jednog uha i drugog. Ovo generiše hemisferičnu sinhronizaciju, u kojoj su obe hemisfere mozga na istoj frekvenciji. Ova sinhronizacija je nosilac za transport druge frekvencije, koja direktno deluje na gen od interesa. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, moguće je konvertovati sekvence gena i proteina u zvukove i, stoga, poslati ih u obliku muzike. Ovo je ključna tačka tehnike, koja sumira sve njene funkcije, uključujući teoriju u osnovi: ako imamo patologiju koja je rezultat smanjene ili odsutne funkcije gena i, ako se sekvenca prethodno pomenutog gena konvertuje u zvukove, slanje istom frekvencijom subjektu kome je to potrebno, biće moguće izazvati ispravnu ekspresiju tog određenog gena, ponovo uspostavljajući njegovu funkciju. Dakle, govori se o MODULACIJI IZRAŽAVANJA GENA KROZ ZVUKE. Poslatu frekvenciju stoga čine dve komponente: primarna frekvencija, koja ima funkciju da garantuje hemisfernu sinhronizaciju, i sekundarna frekvencija, koja ima funkciju modulacije ekspresije gena. Stanje smirenosti, nastalo iz hemisferične sinhronizacije, garantuje dejstvo druge frekvencije. MGT je pokazao značajne rezultate u više od dve godine prijavljivanja, a takođe je dobio interesovanje u Španiji i Južnoj Africi.

Kako funkcioniše GMT (Genska Muzička Terapija)

NAPOMENE: Pod pretpostavkom da GMT traži „molekularni uzrok“ svake patologije, njegova funkcija je artikulisana na sledeći način za svaku patologiju:

DEPRESIJA: Sa molekularne tačke gledišta, Depresija zavisi od defekta u funkciji postsinaptičkih receptora za uzimanje serotonina, ili od prekomerne presinaptičke reapsorpcije samog serotonina. GMT tretman uvodi zvučnu sekvencu postsinaptičkog receptora serotonina zajedno sa zvučnom sekvencom koja odgovara inhibitoru presinaptičkog receptora. Funkcija je stoga da promoviše tačan unos serotonina na postsinaptičkom nivou i, prema tome, da izazove smanjenje simptoma depresije i njenih varijanti.

PROTIV STARENJA: Starenje ćelije ili starenje je fiziološki proces upisan kao genetski program u svakoj ćeliji. Međutim, to takođe zavisi od spoljašnjih faktora koji utiču na genetiku (epigenetiku) kao što su nepravilna hrana i piće, povezani sa pohotnim navikama kao što su pušenje i alkohol. Akumulacija slobodnih radikala koji potiču iz ovih navika promoviše ćelijsko starenje. Unutar našeg genoma postoje geni koji kodiraju molekule kao što je Sirtuin-1, koji je neophodan za procese protiv starenja. Funkcija GMT-a, u ovim slučajevima, je da stimuliše ekspresiju gena koji kodira Sirtuin-1 i da uvede molekule, u obliku zvuka, koji funkcionišu kao prirodni antioksidansi.

METABOLIČKE PATOLOGIJE: Metaboličke bolesti, vrlo često genetske osnove, zavise od poremećaja enzima, vezanog za metabolizam određene komponente koju unosimo hranom. Klinička stanja kao što je glikogenoza, od kojih se tip II definiše kao Pompeova bolest, zavise od otkazivanja kisele alfa glukozidaze, ključnog enzima za razgradnju glikogena u glukozu. To dovodi do njegove akumulacije u tkivima kao što su: skeletni mišići (gde se skladišti kao mišićni glikogen), jetra, srce i mozak. GMT ima za cilj da uvede zvučnu sekvencu gena koji kodira enzim alfa glukozidazu kiselinu, kako bi ponovo stimulisao njegovu ekspresiju i indukovao katabolizam glikogena, čime bi se doprinelo rešavanju specifičnog kliničkog stanja.

ENDOKRINOLOŠKA STANJA: Ova klinička stanja su povezana sa poremećajem endokrinih žlezda od kojih je najpoznatija patologija dijabetes. Povezan je sa poremećajem endokrine komponente pankreasa, gde se nalaze alfa ćelije (odgovorne za lučenje glukagona) i beta ćelije (odgovorne za lučenje insulina). Insulin je hormon koji razlaže glikogen pomoću enzima glikogen fosforilaze. Kada ne uspe, izaziva defekt u beta ćelijama endokrinog pankreasa, javljaju se stanja kao što je dijabetes. U ovom slučaju, funkcija GMT-a je da uvede dve zvučne sekvence, koje odgovaraju molekulima kao što su: insulin i glikogen fosforilaza. Na ovaj način moguće je stimulisati razgradnju glikogena sa dva fronta kao što su: uvođenje insulina, kao aktivatora glikogen fosforilaze i glikogen fosforilaze, koja deluje tako što deli glikogen u glukozu, pomažući da se nivoi u krvi ponovo podignu.

Zakažite Vaš termin

error: Sadržaj je zaštićen!!