Nipertrai radgostuje na Rtnju

Poseban je doživljaj deliti radost znanja sa istomišljenicima koji u toj razmeni vide svrhu života. Mi smo se tako osetili na Rtnju u trenutku kada su nas Dejan i Marina pozvali kao predavače na festival duhovnosti i umetnosti. Moj deo priče odnosio se na pojašnjenje primordijalnog zvuka u momentu stvaranja Univerzuma, Stefano ih je nadahnuo naučnim pojašnjenjem muzičke vibracije DNK. A Rtanj, Rtanj je svojom silom ohrabrio duhovne putnike okupljajući ih oko ognjišta pansiona Radgost.Ta veza vidljivog i nevidljivog sveta, zatreperila je u svakom od nas,kroz pesmu, igru, poeziju, glumu i molitvu. Nahranjeni duhovnom “manom” iskričavo smo osluškivali eho svojih predaka svesni dimenzije “bezvremena”. Dostojni nosioci plamena svesti i savesti u očuvanju slovenske tradicije, istorije i kulture,pa makar u obrisima bez straha od odmazde neistomišljenika. Dotakli smo onu iskru koja čini da nam se otvori jedan drugi svet čarobnih vila i mističnih bića šume, ne skrivajući identitet, već u radosti podelismo zanos zajedništva. U prirodi smo osetili sebe kao deo celine, neodvojivi deo kamena, hrasta, potoka i neba. U skromnosti i poštovanju onoga što jesmo radi da sa drugima delimo tu zapaljivu iskru ljubavi i lepote u sebi za sve. Bilo je zadovoljstvo da na takvom tlu, kao bića svesti, osetimo puls Planete i u apnei “udahnemo “dar života u svaku ćeliju svog Bića.Nipertrai dolazi iz Indonezije, gde se javanski sanksrit u mnogim rečima poistovećuje sa srbskim rečima. A Nataše i Mire su omiljena starinska imena u Jakarti.

Radgost

Radgost je bio vrhovno božanstvo grada Retre. Retari su bili slovenski rod koji je pripadao plemenu Ljutića i koji je živeo između reka Odre i Labe u Libečkom zalivu. Danas je slovenski živalj skoro potpuno nestao sa tih prostora, sa izuzetkom Lužičkih Srba. Drugi naziv za Retru bio je Radgošće, naziv očigledno izveden iz imena boga Radgosta. U Radgošću, odnosno Retri, nalazio se hram ovog božanstva sagrađen od drveta, predivno oslikan spolja i iznutra. Hram je stajao na osnovama koje su podsećale na rogove, a na ove rogate formacije kačili su se mnogi predmeti koji bi omogućavali zaštitu hramu, između ostalog i pravi životinjski rogovi. Adam Bremenski opisuje Radgostov kip koj se nalazio u hramu kao veličanstvenu konstrukciju prekrivenu zlatom na postolju od purpura. Sam kip je verovatno bio sagrađen od drveta kao što je to slučaj sa ostalim kipovima slovenskih bogova. U Radgostov hram dolazili su Sloveni iz ostalih plemena zbog čega su Retari bili veoma ponosni. Ispred Radgostovog hrama se trgovalo, a unutar hrama vršilo se proricanje. Proricanje se vršilo na sledeći način: sveštenici bi prvo izbušili rupe u zemlji, potom bi tumačili oblike koje bi iskopana zemlja formirala, a zatim bi u hram bio pušten „zeleni konj”. Ovaj konj bio je sasvim običan konj koji je za svrhe proricanja bio prekriven travom. U zavisnosti od toga gde bi konj gazio tumačila bi se volja bogova. Radgostov hram bio je sagrađen 1000. godine a spaljen 1066. godine od strane katolika.

Radgost se, kao i neki drugi slovenski bogovi, predstavljao sa više glava, dakle, bio je polikefalan. Jedna njegova glava bila je ljudska, a druga lavlja. Lavlja glava dokazuje veliku starost ovog božanstva budući da su lavovi nestali sa slovenske teritorije još u doba Aleksandra Makedonskog. Kao i svako slovensko božanstvo i Radgost je imao ratničke atribute. U jednoj njegovoj ruci bila je sekira a u drugoj, pak, hleb i so. Šta nam govore ovi atributi? Hleb i so predstavljaju simbol dobrodošlice u slovenskim zemljama, pa tako možemo zaključiti da je Radgost bio bog gostoprimstva. I njegovo ime govori o tome – Radgost je rad gost, odnosno, drag gost, gost koga domaćin rado ugošćuje. Treba naglasiti da je gostoprimstvo poznata osobina slovenskih naroda koja od njih čini prijatne i dobrodušnje ljude koji svom gostu neće uskratiti ni hranu ni krevet, a u nekim slučajevima domaćin će ponuditi čak i svoju ženu (ovaj običaj je postojao i među skandinavskm narodima). Sloveni su uvek bili dobri domaćini što se i dan-danas očituje u fenomenu slava – prazniku posvećenom određenom hrišćanskom svecu koji predstavlja zaštitnika porodice. Svetac čija se slava slavi zapravo je transformisani paganski domovoj, odnosno, predak kome su ostavljane žrtve u hrani i piću. Za vreme slava domaćin se uvek trudi da ugodi gostima pa postoje i slučajevi da slave i proslave kod Slovena traju danima (Ivkova slava). Čak je i Radgostova sekira bila simbol gostoprimstva – ona je bila oružje kojim bi domaćin štitio svog gosta u slučaju napada. Osim što je bio bog gostroprimstva, Radgost je bio i bog veselja. On je bio vezan za vino zbog čega su ga slavili vinari. Pomenute osobine Radgosta bile su razlog zbog čega je ovom božanstvu bio posvećen onaj period u godini u kome su Sloveni najčesće nešto slavili. To je bio zimski period godine koji se i dan-danas smatra dobom proslava.

Kakve su se žrtve prinosile Radgostu? Najčešće je u pitanju bila krupna stoka ili kakva krupna životinja kao što je, na primer, medved, ali zabeleženo je da je Radgostu bila prinesena i ljudska žrtva. Biskup Jovan bio je žrtvovan pošto je odbio da se odrekne hrišćanstva, a njegovo ubistvo je zapravo predstavljalo osvetu za ubijanje slovenskih žrečeva (sveštenika) koje su izvršili katolici. Što se tiče eventualne planetarne korespodencije, Spasoje Vasiljev navodi izvor po kome se Radgost identifikuje sa Merkurom. Međutim, u slovenskoj tradiciji nije postojao nikakav astrološki sistem pa su svi današnji sistemi planetarnih korespodencija koji uključuju slovenska božanstva čisto proizvoljni. I sam spis koga navodi Vasiljev (Mater verborum) proglašen je kasnije nevažećim. Brojni imena i dan-danas su vezana za Radgosta. Radgoszcs je ime jednog sela u Galiciji, oblasti u jugoistočnoj Poljskoj. Tu je i brdo Radhost u Moravskoj, na kome su se u stara vremena održavali rituali u čast Radgostu, obično u vreme letnjeg solsticija. Lično ime Radagost zabeleženo u Kranjskoj 975. godine, a tu je i slično ime Miligost (mio gost).

Ostaje otvoreno je pitanje da li se Radgost može identifikovati sa još jednim božanstvom Retre – Svarožićem. Ovaj problem potiče iz činjenice da su dva srednjovekovna hroničara govorila o istom božanstvu upotrebljavajući različita imena. Tako Adam Bremenski govori o Radgostu, a Titmar o Svarožiću, čiju je sliku zapazio u retrijanskom hramu. Sam Titmar smatra da je Radgost ime grada, a ne ime božanstva, a ovo mišljenje deli i naučnik Brikner. Ipak, kipovi Radgosta nadjeni su i na drugim lokacijama, tako da ovo božanstvo ne možemo smatrati isključivo vezanim za prestonicu Retara.

Tekst preuzet sa sajta starisloveni.com

Rune

Runska energija koristi se za blagostanje i samorazvoj – za to su zapravo zaslužni slovenski runski kanali. Slovenski runski kanali razlikuju se od ostalih poznatih škola runskih kanala, uglavnom po tome što se praktikuju isključivo slovenskim pravcem, kao i jedna od metoda inicijacije i prakse sa runskim kanalima.

Prvo što se u praksi oseti runičkim kanalima jeste „sopstvena energija, urođena energija“. Iz imena runa i pulsa, primljene senzacije – sve to zajedno, evocira takvu drevnu pripadnost Velikom Rodu. Zato je veoma bitno otvoriti kanal prema svetlim Bogovima i ne nazivati Rune slovima i stranim imenima , već ih osetiti , razumeti , videti kao sliku i vibraciju svojim unutrašnjim bićem.Osetite runu i one Više sile, starosedeoce i Bogove koji su dugo patronirale čitav slovenski narod.

Drugo, slovenski runski kanali povećavaju energiju namere zbog koje se mogu dodatno primeniti u drugim praksama, vizualizacijama i meditacijama.

Treće, inicijacija u slovenske runske kanale omogućava posvećenoj osobi da uđe u kanal svake pojedine rune kako bi dobila pomoć i maksimalno doprinela njihovom razvoju (naročito za strpljive ljude).

Četvrto, slovenski runski kanali uzajamno deluju, to jest, rade zajedno sa višim silama, prirodnim silama, to ih razlikuje od drugih sistema, gde se rad uglavnom vrši putem psihičke energije.

Osoba koja je odvojena od prirode, zatvorena od nje, sistem je zatvoren od prirode, odnosno zatvoren, i mnoge energije koje ga okružuju svuda ga prosto ne mogu dostići ili primiti.

Zbog toga, mnogim ljudima konstantno nedostaje energije, doživljavaju usamljenost, izolaciju od sveta, i s tim u vezi su primorani mnogo da jedu kako bi bar donekle primili energiju.

Svrha slovenskih runskih kanala da promeni ovu situaciju.

1. MIR Svrha: Prilagođavanje osobe božanskom Ja, što pomaže jačanju njegove intuicije, energetskog potencijala (za apsorpciju, akumuliranje i korišćenje energije) …

2. CRNOBOG Svrha: uništiti stare stereotipe svesti, povezanosti, stavova, dogmi, zastarelih i nepotrebnih navika i virusa svesti

3. ALATIR Svrha: Smiriti um (pomoći u borbi protiv omalovažavanja, apatije i podići duh osobe);dovode do harmonije energije, harmonizuju nervni sistem …

4. RADUGA Svrha: Da pomogne čoveku da pronađe svoj put, svoju sudbinu i brzo pronađe izlaz iz bilo koje situacije; Daje osećaj unutrašnje radosti, kontemplacije-samouvida …

5. NUŽDA Svrha: Pomaže čoveku da prepozna prevaru, pomaže da preživi težak životni period i daje snagu za to, razvijajući upornost i izdržljivost …

6. KRADA Svrha: Otvoriti i harmonizovati vrtlog života i dovesti ga u ravnotežu i harmoniju sa vrtlogom glasa …

7. TREBA Svrha: jača volju i snagu duha ratnika, zaštitnika po prirodi; Pomaže u razumevanju suštine borilačkih veština i na taj način je dovodi na potpuno novi podsvesni nivo.

8. SILA Svrha: daje čoveku fizičku i unutrašnju snagu, kao i stanje integriteta i snage; Seje strah među neprijatelje ………..

9. VETAR Svrha: Jača čarobnu moć, otkriva magičnu mudrost i pojačava kreativnu energiju; Aktivira vrtlog Jarilo – srčani centar osobe …

10. BEREGINjA Svrha: Ojačati, uskladiti, uravnotežiti (uravnotežiti) vrtlog Hara, vrtlog izvora i vrtlog majke …

11. UD-Jarilo Svrha: Dati osobi seksualnosti i seksualnoj privlačnosti, kao i pomoći u oporavku fizičkog, psihološkog i energetskog zdravlja na seksualnom polju;

12. LELA Svrha: Dati privlačnost, mekoću, nežnost, ljubav;Da pomogne u odnosima sa ljudima, da podstakne razvoj takvih kvaliteta kao što su razumevanje i strpljenje …

13. ROK Svrha: Da pomogne osobi da se oseća „ovde i sada“, kao i da se pomogne osobi da razvije stanje svog unutrašnjeg nadzornika, posmatrača …

14. OPORA Svrha: Pomoć Bogova u bilo kojoj situaciji i poslu; Kanal omogućava čoveku da stekne čvrstinu duha; Osnažuje porodične veze …

15. DAJBOG Svrha: Pomaže pri manifestovanju radosti, blagostanja, sreće, povoljnih odnosa, kako sa ljudima tako i s prirodom, osećaja zadovoljstva životom, blagostanjem …

16. PERUN Svrha: Runa Perun uglavnom je povezana četvrtim vrtlogom života; Jača vitalnost; samopouzdanje, odlučnost; muškost …

17. BITI -IMA(Živa) Svrha: energija za isceljivanje na više nivoa; Promoviše zaceljivanje i podmlađivanje tela; Povećajte vitalnost, zdrav prirodni način života, dugovečnost …

18. IZVOR-ISTOK Svrha: Dati čoveku snagu da izdrži pritisak jakih emocija;Pomaže da usporite, obustavite razne negativne procese, na primer, bolesti, ali ne i da ih uklonite …

Deo teksta preuzet sa sajta kolodar.rs, o slovenskim-srpskim RUNAMAZakažite Vaš termin

error: Sadržaj je zaštićen!!