EFT - Tehnika Emocinalne Slobode

EFT i reprogramiranje životne matrice

1. Možete li nam objasniti na koji način funkcioniše Tehnika Emocionalne slobode?

Tehnika Emocionalne Slobode – EFT spada u domen Energetske psihologije, koja povezuje naše misli, emocije i telo sa našim energetskim sistemom. Energetski sistem čine meridijani, čakre (energetski centri) i biopolje(aura). EFT se zapravo temelji na sistemu tradicionalne kineske medicine i popularne psihologije. Premisa EFT-a jeste da negativni životni događaji ili negativne misli stvaraju poremećaj u energetskom sistemu čoveka što kao rezultat ima negativnu emociju ili neki fizički bol. Kada smo zdravi, energija slobodno protiče kroz meridijane, medjutim trauma, stres i negativne misli stvaraju blokade u energetskom sistemu što se može ispoljiti kao određeni psihološki ili fizički poremećaj. Primenom EFT-a uklanjamo energetske poremećaje i rebalansiramo energetski sistem tako što stimulišemo odeređene tačke na telu vrhovima prstiju dok smo u isto vreme fokusirani na problem koji rešavamo. Na ovaj način sa EFT-om možemo da dovedemo u um emocionalne probleme, obrasce razmišljanja ili ponašanja i možemo da ih oslobodimo. Redovnom i pravilnom upotrebom ove tehnike možemo da održavamo mentalno i emotivno zdravlje i unapredimo kvalitet svog života, u segmentima u kojima je to potrebno.

2. Molim Vas, opišite nam kako izgleda jedan tretman? Koje se sve promene dešavaju tokom tretmana? Kakvi su efekti nakon njega i da li postoje neželjena dejstva?

Cilj i svrha EFT tretmana jeste da donese dugotrajno emocionalno olakšanje i jasnoću u vezi problema sa kojim je osoba došla na terapiju. Tokom tretmana klijent će doživeti oslobađanje od “zaglavljenih negativnih emocija i u isto vreme balansiranje energetskog sistema tela koristeći jednostavne i nežne EFT procedure kroz koje ga terapeut vodi. Primenom različitih procedura u okviru EFT-a stimulišemo podsvesni um u kome su duboko pohranjena sva naša iskustva, sećanja i potisnute emocije koje su povezane sa problemom na kom radimo. U prilog tome cilj svakog EFT praktičara jeste da stimuliše znanje pohranjeno u klijntovoj podsvesti da dostigne svesni nivo. Ovo je način da se pomogne osobi da dođe do uzroka svojih problema i da ih reši. Terapeut svo vreme tokom tretmana pomaže klijentu da isprocesuje negativne emocije i transformiše svoja ograničavajuća uverenja koja najčešće stvaraju blokade ka uspehu u odredjenoj oblasti života. Nakon tretmana klijent je u stanju duboke opuštenosti u kome oseća oslobođenje od psihološkog, emotivnog ili fizičkog bola. Takođe, dolazi i do kognitivnih promena, odnosno osoba ima drugačiju percepciju i može na mirniji način da sagleda ono što joj se dešava.

Ovde je vaažno i napomenuti da EFT ne uklanja prirodne reakcije na životne probleme, ali će sigurno ukloniti nezdrave reakcije. EFT je nežna tehnika i neželjena dejstva ne postoje. Potpuno ste bezbedni ukoliko sa vama radi stručni EFT praktičar, samo ukoliko EFT primenjujete sami mogu se javiti neke od neželjenih reakcija kao što su abreakcija ili preterano emocionalno reagovanje, kao i da uvedete sebe u stanje retraumatizacije. Iako je EFT tehnika samopomoći, upravo iz ovih razloga se ne savetuje da radite sami na svojim traumama i bolnim sećanjima. U tom slučaju je bolje da potražite pomoć iskusnog EFT praktičara. Na taj način će i efekti rada biti uspešni i promene koje želite da postignete biti trajne.

3. U kojim sve segmentima života osoba može da primenjuje EFT?

EFT može da se primeni u svim segmentima života. Bilo da osećate blokade na polju zdravlja, ljubavi, posla ili finansija, EFT vam može biti odličan saveznik u prevazilaženju istih. Osnivač ove tehnike Gary Craig savetuje da se EFT proba na svemu. Do sada je ova tehnika dala zadivljujuće rezultate u isceljenu različitih psiholoških i fizičkih tegoba, od anksioznosti, depresije, različitih vrsta strahova i fobija, napada panike, stresa, PTSP-a, do fizičkih problema kao što su reumatoidni artritis, alergije, astma, sindrom hroničnog umora, različitih vrsta hroničnog i akutnog bola. EFT prepoznaje da istovremeno moramo da iscelimo i um i telo, kako bismo se oslobodili psiholoških ili fizičkih tegoba. Uklanjajući emotivnu pozadinu problema na kom radimo, odnosno uklanjajući energiju traume i životnih stresova to često dovodi do trajnog isceljenja fizičkih i psiholoških tegoba koje osoba ima.

4. U svom radu uz EFT primenjujete i Tehniku Reprogramiranja životne matrice. Šta se tačno podrazumeva pod delovanjem ovog alata?

Reprogramiranje životne matrice je tehnika koja se delom zasniva na EFT-u i najviše se primenjuje u radu sa traumama. Koristi iste akupunkturne tačke kao i EFT, i one se tapkaju na isti način, ali su protokoli u radu drugačiji. Sa reprogramiranjem životne matrice možemo na brz i jednostavan način doći do ključnih prošlih životnih događaja koji predstavljaju uzroke većine naših sadašnjih problema. Dok sa EFT-om raščišćavamo negativnu energiju prošlih traumatskih događaja, reprogramiranjem životne matrice menjamo zapravo ono što se desilo. Neki od benefita ove tehnike su sledeći: rešavanje predsvesnih trauma odnosno trauma koje su se desile pre šeste godine života, rešavanje ključnih problema i usađivanje pozitivnih uverenja, stvaranje novih okvira i kognitivnih promena, duboko opraštanje koje je često ključ isceljenja, razrešenje traume odnosno tokom tretmana šaljemo telu poruku da je trauma završena, što telu omogućava da reaguje na zdravije načine. Još jedna velika korist reprogramiranja životne matrice jeste što deluje na klijente sa disocijacijom koji nemaju ni osećaj ni emocije o problemima koji su kod njih još uvek nerazrešeni. Primena ove tehnike u razrešavanju trauma snažno utiče i na Zakon privlačenja. Kada promenimo slike u polju ili matrici, menjamo svoju tačku privlačenja i počinjemo da privlačimo radosnija iskustva koja nas podržavaju i osnažuju.

5. Ko su Vam najčešće klijenti? Da li postoji rizična grupa? Kakve su reakcije Vaših klijenata?

Na terapiju najčešće dolaze žene, ali ima i muškaraca kako se svest o emocionalnom zdravlju sve više budi. Takođe, radim dosta sa mlađom populacijom odnosno tinejdzerima koji imaju različite vrste emocionalnih problema. S obzirom da je EFT bezbedna metoda i mogu da je koriste deca na uzrastu već od četiri godine, rizična grupa ne postoji. Zapravo rizična grupa bi možda bili ljudi sa težim psihološkim poremećajima gde je potreban drugačiji pristup, jer se EFT radi samo sa mentalno zdravim ljudima. Reakcije klijenata su uvek pozitivne, čak i kada se neko prvi put susreće sa ovakvim načinom rada koji u početku može da izgleda čudno i drugačije jer koristimo tapkanje tačaka po telu., klijenti se brzo prilagode i automatizuju proces. Ono što im se posebno sviđa jeste što već tokom prvog tretmana osete promene i poboljšanja i što posle to znanje o EFT tačkama mogu da koriste i pomognu sebi, naročito u nekim akutnim situacijama kada na primer osećaju bes, ljutnju, tugu ili neki vid fizičkog bola. Tako da je svaki tretman osim isceljujućeg i edukativnog karaktera.

6. Šta je po Vašem mišljenju konkretno cilj i svrha ova dva procesa?

Cilj i svrha ova dva procesa jeste isceljenje prošlih sećanja koja su ostavila negativan otisak na naš život, reprogramiranje sistema uverenja koja oblikuju naš svet, postizanje većeg stepena emocionalne slobode i unutrašnjeg mira, takođe cilj je prihvatanje svih aspekata sopstva i njihova integracija. Moja najveća uloga jeste da uz pomoć ova dva procesa osnažim osobu, tako da u potpunosti zavoli i prihvati sebe i svoj život i povrati osećaj sigurnosti i samopuzdanja.

7. Tvorac tehnike Karl Doson tvrdi da svi ljudi imaju jedno osnovno uverenje iz kojeg proizilaze ostala uverenja. Da li je moguće uz pomoć Reprogramiranja matice osvestiti koje je to uverenje i reprogramirati ga?

Tvorac tehnike Karl Doson smatra da su izuzetno važna uverenja koja se obrazuju u prvih šest godina života, kada se između ostalog formira jedno osnovno uverenje iz koga proizilaze ostala. Do tog perioda kao deca smo uglavnom u stanju teta moždanih talasa, to je kao stanje hipnoze i lako nas je isprogramirati. To je razlog zašto se ne sećamo većine našeg detinjstva pre šeste godine. Uz pomoć reprogramiranja matrice moguće je dopreti do predsvesnih sećanja kada su određena uverenja formirana, doći do osnovnog uverenja i reprogramirati ga. Kada se to desi čitav sistem negativnih uverenja koja su bila posledica tog osnovnog se urušava i to zovemo efekat generalizacije.

8. Da li ste Vi odabrali Vašu profesiju, energetskog psihologa, ili je ona odabrala Vas? Koliko je kreativno baviti se ovim poslom, a koliko je odgovorno i zahtevno?

Rekla bih da je izbor bio uzajaman. Još od rane mladosti bila sam zainteresovana za proučavanje emocija i emocionalne inteligencije. Zanimalo me je kako mogu na zdrav način da upravljam sopstvenim emocijama tako da to bude dobro i za mene i za druge, s obzirom da spadam u grupu hipersenzitivnih osoba.Takođe, u isto vreme sam bila privučena i istočnjačkim drevnim znanjima, fasciniralo me je sve što ima veze sa energetskim sistemom čoveka. U to vreme sam pohađala i seminare iz Energetskih nauka, gde sam proučavala meridijane, čakre, biopolje i to je izvršilo veliki uticaj na moj dalji put. Iako sam kasnije završila studije psihologije, znala sam da će moj put biti alternativa. Tehnika Emocionalne Slobode i Reprogramiranje životne matrice su došle u moj život kao logična posledica mojih interesovanja, sa jedne strane energetske nauke sa druge strane psihologija. Tako da one predstavljaju savršen spoj ta dva i omogućavaju mi da živim ono što osećam kao svoju svrhu i suštinu moje duše. Ono što za mene predstavlja izvor pravog zadovoljstva jeste što ovakva vrsta posla podstiče i moju kreativnost, svaki slučaj je jedinstven i kada steknete određeno iskustvo dopuštate i svojoj intuciji da vas vodi. U isto vreme je veoma odgovoran posao, jer radite sa tudjim traumama. Međutim, ukoliko nešto doživljavate kao svoju svrhu to postaje deo vas i tu nestaje svaki napor, i postoji samo osećaj svrhovitosti i zadovoljstva.

9. Na koji način je odabir Vaše profesije uticao na kvalitet Vašeg života?

Smatram da je za kvalitetan život važno da pronađemo nešto prema čemu osećamo strast i što volimo da radimo, na taj način nalazimo se na putu koji je pravi za nas gde nam onda sve dolazi kao prirodna posledica onoga u čemu uživamo. Za mene je to profesija Energetskog psihologa, koja mi omogućava život baš po mojoj meri. Život u kome imam dovoljno vremena za sve što mi je važno. Takođe, profesija poput ove me stalno podstiče na dalji rast i napredak. Na istraživanje sopstvenih dubina i prevazilaženje sopstvenih blokada ka uspehu, a sve to doprinosi poboljšanju kvaliteta življenja u svakom segmentu.

10. Ove dve metode se aktivno primenjuju od 2008. na svetskom tržištu. Kako se prema Vašem stručnom mišljenju kotiraju na srpskom?

Tehnika Emocionalne Slobode postoji u svetu poslednjih 30-ak godina, dok je Reprogramiranje matrice aktuelno od 2008. godine. Obe tehnike se u svetu koriste u zdravstvenim službama, školama,klinikama i fakultetima Praktikuju ih međunarodno priznati lekari, psiholozi, psihijatri. Takođe, postoji sve više naučnih istraživanja i eksperimenata u kojima se potvrđuje efikasnost ovih tehnika. Rezultate koje daje EFT izjednačavaju sa Kognitivno Bihejvioralnom terapijom i u mnogim zemljama je svrstana u kategoriju telesnih terapija zajedno sa Biofeedback-om, Eriksonovom Hipnozom, EMDR –om itd. S obzirom da se već osam godina bavim ovim tehnikama, sada je stanje u Srbiji mnogo bolje nego kad sam tek počinjala. Povezujem to sa širenjem svesti i buđenjem pojedinaca za neke nove metode koje mogu da im unaprede život. Svakako moja misija jeste da ove tehnike predstavim našoj populaciji, jer sam trenutno jedini terapeut Reprogramiranja životne matrice kod nas, takođe sam jedini internacionalni trener EFT-a, EFTMR Akademije iz Londona u Srbiji, čiji je osnivač moj učitelj Karl Doson. Moja najveća želja trenutno jeste da obučim što veći broj budućih EFT praktičara, kako bi se stekli uslovi da Karl Doson dodje u Srbiju i održi trening za Reprogramiranje životne matrice , kako bi ova dragocena znanja bila dostupna i ljudima u našoj zemlji.

ODGOVARALA: Sanja Ivanović, energetski psiholog, internacionalni EFT trener, sertifikovani praktičar EFTMR tehnika i TLH master isceliteljZakažite Vaš termin

error: Sadržaj je zaštićen!!