SATRIA NUSANTARA

SATRIA NUSANTARA – Umetnost disanja

Tradicionalna veština Indonezije koja spada u grupu terapijskih vežbi za podsticanja zdravlja čitave nacije bez obzira na uzrast. Nosioc ovih veština je Dr Maryanto, majstor borilačkih veština koji je kroz bogato iskustvo kung fua, karatea, aikida u meditaciji spoznao kombinaciju pokreta i veštinu disanja kao delotvorno dejstvo na sveukupno stanje čoveka.

Znanje u kombinaciji sa postignutim rezultatom, autoritativno otvara put životnim vrednostima, pa je tako Satria Nusantara neverovatnom brzinom našla svoje mesto u svakoj porodici ogromne Indonezije (18000 ostrva).

Udruženim efektima kroz SN prepoznajemo suštinu i tačku susreta Istoka i Zapada, tačku gde se nauka i duhovnost ukrštaju. Disanje kao automatska veština, nezasluženo neprepoznata na Zapadu, dok se u istočnim civilizacijama koristi za ovladavanje samokontrolom, samospoznajom, samoiscelenjem.

Kontrolisano disanje je osvesćeno disanje. U odluci da uspostavimo vođeni udah i izdah, neminovno moramo obratiti paznju na organe koji učestvuju u procesu disanja.

Avantura počinje neophodnošću upoznavanja sa strukturom organa i njihove povezanosti sa disanjem. Kategorija koju na Zapadu neprimetno preskacemo – VREME, je takođe tema kojoj ćemo posvetiti pažnju, jer neosporno od njega svi zavisimo ali pokušavamo da ga zaobiđemo.

SVEST kao sve više popularni termin traži svoje mesto u pojašnjenju, ne dozvoljavajući da se neznanjem meša sa inteligencijom ili pažnjom.

Konačno, duhovnost koju toliko priželjkujemo u svom sazrevanju, rasčlanićemo oslanjujući se na njen slovni koren – DUH.

Vitalnost koju osećamo i svakodnevno neosetno zaobilazimo do momenta prve tegobe, zovemo ŽIVOT.

Da li smo spremni da promenimo navike i u svoj život unesemo malo čarolije koja će nam otvoriti vrata jednog dobro ćuvanog poglavlja – osvešćen život kroz osvešćeno disanje kao način postizanja unutrašnjeg zadovoljstva i spokoja.

Buda nam se u meditaciji osmehuje, Konfučije takođe, sveci bezbrizno i sa lakoćom mašu sa druge strane. Šta ih to čini zadovoljnim, sa kojom lakoćom su nosili život bez obzira na sve nedaće sa kojima su se suočavali.

Umetost disanja nas dovodi do apsolutnog fenomena – umetnsosti življenja. Neko kroz prizmu slikara život doživljava u različitim bojama, muzičar kao harmoniju ili kakofoniju, lekar kao skup dobrih ili loših simptoma, a mudrac sa istoka kao skup iskustava u vremenu. Sloboda kao kategorija određuje i kreira naš životni put, a kiseonik nam je svima besplatno dat.

SLOBODNA VOLJA + SVESNO DISANJE: UMETNOST ŽIVLJENJA

Funkcionalna izdržljivost pojedinca na životne i fizičke izazove spada u domen fiziologije, pa ćemo se u daljem tekstu pozabavit naučnim pojašnjenjem funkcija u telu kroz različite svakodnevne aktivnosti koje uglavnom nesvesno proživljavamo. S obzirom na socijalnu interakciju i odnose koje stvaramo, pojavljuju se i različite emocije kao posebne kategorije koje determinišu našu dalju sudbinu.

U zavsinsoti od njihovog intenziteta zavisi i kvalitet našeg života. Svaka od emocija može bti izmerena preciznim aparatima i tako svojom frekvencijom obojiti organ ili skupinu organa pozitivnim ili negativnim naelektrisanjem.

Dugotrajnim ponavaljanjem, često uvodi u vrlo jasne patologije koje možemo podeliti po preciznoj shemi energetsko emocionalne strukture pojedinca.

Osvešćivanje emocija i pronalaženje njihove veze sa bolestima je akt naše slobode, a umetnost njihovog preobražaja je nivo suprasvesti pojedinca koji je svestan kapaciteta koje naše telo ima.

Satria Nusantara jednostavnom tehnikom zadržanog disanja i frizičkih pokreta tela dovodi do transfromacije negativnog naelektrisanja u pozitivno, a za 12 dana podiže vitalni kapacitet na viši nivo.

Običan čovek sa Istoka ne poznaje nauku, on je jednostavno živi jer ne sumnja u njeno poreklo. Dar života prepoznaje kao kap vode koju održava negom i pažnjom svakog trenutka, služeći se onim sto ima: Svest i Dah.

U osvešćenom dahu mudri čovek prepoznaje Tvorca koji je dahom obdario i biljno i životinjsko carstvo, sa kojima u simbiozi deli lakoću i jednostavnost.

Dahom se dilatiramo, širimo u prostoru, zauzimamo svoje mesto.

Želite li plitak, površan, kratak dah? Disanje nas otkriva, kvalitet disanja otkriva našu prirodu.

Mozemo spolja biti blistavi, zgodni, doterani. Ako nam grudi ubrzano poskakuju, usta koja su stalno poluotvorena, krijući se zevamo, koristimo pumpice, kapi za nos, pod kojim izgovorom opravadavamo svoje postupke. Alergije, Astme, nasleđe, zagađen vazduh, anatomska devijacija.

Plitki dah nas opominje da se otvorimo za pun kapacitet života i naučimo da koristimo pluća u punom obimu. Kada jednom osetimo slatkoću punog udaha i zadovoljnost nakon toga, ništa nas više neće navesti da zaboravimo na pažljivo disanje.

Produženi udah i izdah podstiče funkcije parasaimpatikusa koji neosporno započinje uspostavljanje zadovoljstva angažovanjem “pozitivnih” supstanci, a kad tome pridodate učenje o apnei – zadržanom dahu i akumulaciji CHI ENERGIJE, promena životnih navika je neminovna.

Istočnjacima je nemoguće odrediti godine. Dugovečni su, vitalni, gipki, pokretljivi, nasmejani. Proces regeneracije je konstantantna funkcija koju vežbanjem i disanjem stalno podstiču. Bez krema i seruma.

Davne 322 .pre n.e. Aristotel je započeo sa naukom o pokretu (kineziologija) i važnosti vežbanja za očuvanje zdravlja. POKRET KAO LEK.

Njegovi naslednci do danšnjeg dana pokušavaju da proniknu do naučnih objašnjenja mehanike fizičkih pokreta i mehanizma kretanja ljudskog tela. Ali i dalje nisu objasnili postojanje energije Duha čije prisustvo u svakom atomu diktira kretanje, ali bez jasne definicije od čega je sačinjena.

2020 godina. Dokle smo stigli? Dostigli kulminaciju tehnološkog razvoja ,ali još uvek nenaučeni umetnosti jednostavnog življenja.

SATRIA NUSANTARAZakažite Vaš termin

error: Sadržaj je zaštićen!!