onkologija

Šta je onkologija?

Onkologija je specijalizovana disciplina koja se bavi tretmanom kancera i tumora. Svakoga dana u našem telu se stvaraju na hiljade malignih ćelija koje naše telo tj imuni sistem uništavaju. Onog trenutka kada se udruže različiti faktori kao što su nasleđe, pad imuniteta, stres, mnogobrojne virusne i bakterijske infekcije kao i uticaj nepovoljnih spoljašnjih faktora (zagađenje, otrovi, zračenje, itd) maligne ćelije u našem telu kreću da se umnožavaju. Tada je bitno uraditi što raniju dijagnostiku jer je svaki tumor izlečiv ukoliko se otkrije na vreme i ako se započne sa adekvatnom terapijom, bilo da je to hirurški, citostatski, hormonalni ili imuno pristup.

Pacijentima obolelim od karcinoma je izuzetno važna i psihološka podrška, jer je opšte poznato da oni pacijenati koji prihvataju svoju bolest i suočavaju se sa njom i imaju želju i volju za životom u mnogo većem procentu dobijaju bitku protiv bolesti.

Kako čovek nije samo fizičko telo već i duhovno i emocionalno, holistički pristup pacijenatima i integrativna medicina imaju značajnu ulogu u tretmanu obolelih.

Kao i kod svake druge bolesti tako i kod pacijenata obolelih od raka, vrlo je važno uzimanje anamneze, kako lične tako i porodične i socijalne.
Od kada je bolest počela? Koliko dugo traje? Koje dijagnostičke procedure su odrađene? Koje terapijske mere se primenjuju? Imaju li efekta? Da li u porodici i okruženju ima sličnih bolesti? Kakav je stil života pacijenata (fizička aktivnost, ishrana, psihička stabilnost, faktori stresa, okruženje itd)?

Integrativi pristup ima za cilj lečenje čoveka a ne same bolesti, jer samo onda kada je osoba na svom identitetu i kada su telo duša i emocije u skladu tada ćelije uspostavljaju svoju šemu zdravlja i funkcionišu na svom potencijalu.

Integrativnim pristupom mi ne tretiramo bolest vec Čoveka u njegovoj sveukupnosti. Cilj je da prepoznamo emocionalne uzroke koji su doveli do patnje Bića koje želi da se preda i povuče. Otkrivanje nesvesnih i podsvesnih emocionalnih obrazaca može biti ključ u tretiranju onkoloških tegoba. Podsećamo da u tom slučaju svako ima slobodan izbor da donese odluku u korist svog zdravlja.

Naš cilj je da pomognemo da se prepozna istinska potreba Bića, donesu prave i zdrave odluke, sa ciljem da se povrati volja, kreativnost i empatija prema sveukupnom životu.Zakažite Vaš termin

error: Sadržaj je zaštićen!!